”Runājiet ar mani rakstā”

Laika ritumā mēdz būt vairāki atskaites punkti, kad uzsākam jaunas lietas un apņemamies kļūt labāki- jauna gada sākums, kad gandrīz katram ir sarakstiņš ar izpildāmajām vēlmēm,  1.septembris, kad izglītojamie ir pilni iedvesmas un zinātkāres apgūt jaunas lietas, kā arī mūsu katra paša dzimšanas diena, kas vienlaikus ir svinības, bet arī pārdomu laiks, kāds ir bijis iepriekšējais gads, ko paši vēlētos mainīt un sasniegt, kā arī pateicība par to, kas mums jau ir. Paliekot vecākiem, to pateicību  paliek arvien vairāk.

Arī mūsu vadītāja Vita ir sasniegusi skaistu vecumposmu, kad gribas mazliet apstāties un paskatīties, kā klājies, kas sasniegts, lai pēc tam atkal ar jauniem spēkiem turpinātu iesākto. Tādēļ atzīmēsim šo nozīmīgo jubileju mazliet neierastāk kā parasti- ar koncertu “Runājiet ar mani rakstā”, kurā atskatīsimies uz  aizraujošajiem gadiem, kas pavadīti pašai dejojot “Zīlē”, vadot pašas izveidotos kolektīvus “Katlakalns” un “Savieši” un organizējot kultūras dzīvi Katlakalna Tautas namā.