Sadraudzības koncerts ar VPDK Sadancis

Kā iepriekš minējām februāri noslēdzam ar viesošanos Penkulē. 29.februāra pēcpusdienā dodamies dejot polku sniegā, bet sniega nav! Tas mūs neskumdina, toties ir tik silta sagaidīšana, ka sniegs noteikti ir izkusis.
Mēs piebraucam pie Penkules Kultūras nams un redzam, ka Juris, mūs saite ar Sadanci, jau plaši durvis atvēris, stāv stalts, smaidīgs un gaida mūs!
Tad jau ierastā ciemošanās dienas kārtība:
Iesildīt kājas. Iepazīt skatuvi

✔

Koncerts! kā vadītāja saka “nodejojām pieklājīgi”

✔

Saviesīgais pasākums – balle!

✔

Saviesīgā vakara daļa mums atmiņā palikusi spilgti, jo šoreiz bija nepieciešams mazliet vairāk gatavoties tai, ne tikai sameklēt elegantāko kreklu un/vai kleitu un ērtākos balles apavus. Katrs kolektīvs gatavojies cītīgi un ar lielu entuziasmu, un aizrautību! Ir redzami gan pašmāju “mākslinieki”, gan ārzemju “slavenības”. Mēs nemanāmi pārtapām par pašmāju mākslinieku apvienību “Brīnumskapis”. Vai zināt kāda atskaņa ir vārdam “zibens”??? Priekšnesums izdevies un balvā nominācija – “Krāsainākais priekšnesums” kabatā.
29.februāris ir nosvinēts godam, jo ir iedota lieka diena gadā un mums to ir bijusi iespēja jautri pavadīt! Kamdēļ gan to nesvinēt ar draugiem?
Paldies par to mūsu draugiem no Penkules VPDK “Sadancis””!
Nekas jau nebeidzas, svinam pavasari!….
…un cītīgi gatavojamies skatei!