VPDK Savieši video sveiciens Lieldienās

VPDK Savieši sveic Lieldienās.